BMW 760 1.48

Cadillac Escalade 2021 V1.0 1.48

Ford Taunus (1.48)

Ford Transit MK7 (1.48)

Ford Transit MK6 (1.48)

Hyundai i20 WRC V1R140 (1.48)

Honda Civic FC5 / FK8 V2 (1.48)

BMW X6 M50d F16 V2.8 1.48

Mazda MX-5 Miata NA V1.3 1.48

Lamborghini Urus 2018 V1.0 1.48

Audi RS6 Avant C8 2020 V1.0 1.48