JCB 419S v 1.0

Massey Ferguson 9407 S v 1.2.2

Liebherr TL 436-7 v 1.2

Avant 420 and 750 & Tools v 1.6.0.3

Case W20E Wheel Loader & Tools v 1.3

JCB 542-70 Agri Pro v 1.0

JCB Teletruk v 1.0

Komatsu WA 380 v 1.0

NMC Wheel Loader v 1.0.1.0

JCB 525-67 v 1.0

Takeuchi TL12V2 v 1.0

Manitou MLT 731 v 1.0